W dniu 17 czerwiec 2021 roku w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim “Beskid” w Skoczowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Piłkarskiego Beskid Skoczów. Podczas zebrania wybrany został nowy Zarząd na trzyletnią kadencję 2021-2024. Po przedstawieniu Sprawozdania Prezesa Ryszarda Klaczak z działalności Klubu w okresie ostatniego roku, Sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdaniu Finansowym odbyły się wybory nowego Zarządu w składzie, którego znaleźli się:

  • Birowski Piotr
  • Malerz Tadeusz
  • Małkowski Mariusz
  • Michalak Tomasz
  • Sikora Grzegorz
  • Wojaczek Jolanta
  • Zaremski Łukasz

Po zakończeniu głosowania Członkowie Klubu uchwałą przyznali tytuł honorowego Prezesa Klubu panu Ryszardowi Klaczak, który dwadzieścia lat pełnił funkcję Prezesa.

Nowo wybrany Zarząd podczas najbliższego zebrania Zarządu wybierze Prezesa oraz Wiceprezesów.

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję weszli:

  • Kisza Jan
  • Matuszka Dariusz
  • Swoboda Piotr

Z tego miejsca z całego serca dziękujemy poprzedniemu Zarządowi za ogrom pracy dla dobra KP Beskid Skoczów w kadencji 2018-2021, natomiast nowemu życzymy powodzenia oraz sukcesów w kadencji, której przyświecać będzie 100-lecie piłki nożnej w Skoczowie w 2023 roku.