W dniu 7 czerwca 2024 roku w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego “Beskid” w Skoczowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Piłkarskiego Beskid Skoczów. Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd na trzyletnią kadencję obejmującą lata 2024-2027. Po przedstawieniu sprawozdania Prezesa Tomasza Michalaka z działalności Klubu w ostatnim roku, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego, odbyły się wybory nowego Zarządu. W skład nowo wybranego Zarządu weszli:

 1. Piotr Birowski
 2. Sławomir Cienciała
 3. Mateusz Kratki
 4. Mariusz Małkowski
 5. Tomasz Michalak
 6. Rafał Michalak
 7. Grzegorz Sikora
 8. Jolanta Wojaczek
 9. Łukasz Zaremski

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Kisza
 2. Piotr Swoboda
 3. Dawid Wojtyła

Nowo wybrany Zarząd podczas najbliższego zebrania Zarządu wybierze Prezesa oraz Wiceprezesów.

Z tego miejsca z całego serca dziękujemy poprzedniemu Zarządowi za ogrom pracy dla dobra KP Beskid Skoczów w kadencji 2021-2024, natomiast nowemu życzymy powodzenia oraz sukcesów w kadencji.