Tradycyjnie na pierwszym zebraniu Zarządu po wyborach ustalane są personalia osobowe poszczególnie zajmowanych stanowisk przez członków Zarządu. Również i tak było przy okazji tegorocznych wyborów.

Przypomnijmy, że podczas czwartkowego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustalony został skład Zarządu na najbliższą kadencję 2021-2024 w skład, którego weszli: Piotr Birowski, Tadeusz Malerz, Mariusz Małkowski, Tomasz Michalak, Grzegorz Sikora, Jolanta Wojaczek oraz Łukasz Zaremski. Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu, po którym poznaliśmy szczegółowy podział ról w Zarządzie.

Nowym Prezesem Klubu wybrany został Tomasz Michalak, który od 2009 roku zajmował funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych. Wiceprezesami w nowym Zarządzie zostali Tadeusz Malerz oraz Grzegorz Sikora.